Aktuálne informácie

XXX Európsky kongres Agrárneho práva sa uskutoční v Poznani na univerzite A.Mickiewicza  v Polsku v dňoch 18 21 Septembra 2019

Konferencia “STREDOEURÓPSKA INICIATÍVA NA OCHRANU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY” organizovaná  FEŠRR, SPU v Nitre  s podporou EU 2-5.apríla 2019

Zasadnutie správnej rady CEDR ( Európska rada pre vidiecke právo) 26.januára 2019 v Seville